Gayrimenkul Hukuku

Keleş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun temel ilgi alanı Gayrimenkul Hukuku’dur. Temelini TC Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve yasalardan alan “mülkiyet hakkı” na dayanan Gayrimenkul Hukuku alanındaki dava ve işler Ofisimizde, taşınmaz mallar üzerine meydana gelen tüm uyuşmazlıkların çözümü konusunda dava takip etmekte ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Uzman kadromuz ile müvekkillerimize ön alım davaları, ayıplı taşınmaz davaları, kamulaştırma ve istihkak davaları, el atmanın engellenmesi, izale-i şüyu, tapu iptal ve tescil davaları, tapu kaydının düzeltilmesine ilişkin davaları başta olmak üzere gayrimenkul hukuku alanında birçok dava ve iş takibi hususunda hukuki destek vermekteyiz.

Miras Hukuku

Anayasanın 35. maddesine göre; "Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bunlar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabilir." Bu maddeyle beraber kişilerin mülkiyet ve miras hakları güvence altına alınmıştır. Ofisimizin temel çalışma alanlarından olan miras

hukuku üzerine fazla sayıda dava bakmaya ve süreç takip etmeye devam ediyoruz. Müvekkillerimize, mirasçıların pay ve oranlarına ilişkin davalar, vasiyetnamenin iptali davası, tenkis davası, muris muvazaası davaları, terekenin tespiti davaları, mirasçılıktan çıkarma iptal davaları, ortaklığın giderilmesi davası, mirasın denkleştirilmesi davası, miras sözleşmesinin iptaline ilişkin davalar, terekenin tespitine ilişkin davalar, reddi miras davaları, mirasın reddi kararının iptaline ilişkin davalar da başta olmak üzere miras hukuku alanında birçok dava ve iş takibi hususunda hukuki destek vermekteyiz. Aynı zamanda vasiyetname hazırlanması, miras sözleşmesi hazırlanması, miras taksim sözleşmesi hazırlanması konularında da müvekkillerimize danışmanlık ve hukuki yardım sağlamaktayız.

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Kira Hukuku

Ofisimizde işyeri ve konut kira sözleşmelerinin hazırlanması, tahliye taahhüdü hazırlanması ve ihtiyaç sebebiyle tahliye, kiraya verenin kiralanan konut ve işyeri tahliyesini sağlaması sürecinde meydana çıkan uyuşmazlıklarda danışmanlık ve hukuki destek sağlamaktayız. Ayrıca kiracının konut ve işyeri üzerindeki hakları ile bu hakların kullanılması sürecinde müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz. Kira hukuku alanında on yılı aşkın deneyimizle müvekkillerimize; kira sözleşmelerinin hazırlanması, tahliye taahhüdü hazırlanması, yasal süreç ile ilgili ihtarnamelerin hazırlanması, tahliye davası açılması ve süreç takibi, kira bedelinin tespiti davası açılması, ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılması, kira alacaklarının ödenmemesi sebebiyle icra işlemleri yapılması ve dava açılması, kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle tahliye davası açılması ve dava süreci takibi hususlarında hukuki yardım sağlamaktayız.

Vergi Hukuku

Ekibimizle müvekkillerimize vergi incelemesi aşamasından itibaren danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Türkiye çapında yüzlerce gerçek ve tüzel kişi müvekkilimize vergiye ilişkin küçük büyük ihtilaflarının çözümü aşamasında hukuki yardım sağlamış bulunmaktayız. Bu alanda, vergi ceza ihbarnamesine itiraz ve iptal davaları, genel ve özel usulsüzlük cezalarına itiraz ve iptal davaları, vergi ziyai cezasına itiraz ve iptal davaları, gümrük vergileri ve cezalarına itiraz ve iptal davaları da başta olmak üzere müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz.

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Ticaret Hukuku

Yurtiçi ve yurtdışında çalışan ve yatırım yapan müvekkillerimiz için ticaret hukuku alanında hizmetler sunuyoruz.

Özelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerini hazırlıyor, mal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve mutabakatını sağlıyoruz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Şirketlerin insan kaynakları biriminin, iş hukukunda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında oluşturulmasını sağlıyoruz.
Birimin sorunsuz olarak işleyişinde yasal çerçeve içinde hukuki danışmanlık hizmeti veriyor, işçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklarda çözüm yoluna gidiyoruz.

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sözleşme Hukuku

Keleş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, sözleşmeler hukuku alanında yetkin avukatlarımız, müvekkillerimizin sözleşme hazırlık süreçlerine iştirak etmekte ve sözleşme hazırlanması hususunda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca uzman kadromuz ile sözleşmelerin müzakere ve imza aşamalarında müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Ortaya çıkması muhtemel ihlal ve zararların önüne geçilebilmesi adına cezai şartların belirlenmesi ve her türlü sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü konularında da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Ekibimiz ile bugüne kadar özellikle Eser (İstisna) Sözleşmesi, Kefalet Sözleşmesi, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, Adi Ortaklık Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi, Müteahhitlik, Taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, Evlilik (Mal Rejimi) Sözleşmeleri, Factoring Sözleşmesi, Leasing Sözleşmesi, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, İbra Sözleşmesi, Miras Sözleşmesi,’nin hazırlık, müzakere ve imzalanma süreçlerinde müvekkillerimize hukuki yardım sağlamış bulunmaktayız.

Uluslararası İşlemler ve Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümü

Uluslararası İşlemler ve Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümü

Bize Ulaşın

Etimesgut Bulv. No:83/A V Gate Business K:2 D:4 Bağlıca/Ankara

0312 503 46 46

0312 503 46 46

info@keleshukukburosu.com

Sosyal Medya'da Keleş Hukuk